Történelemóra IX.: Párizs felszabadítása

Santa Claus - 2011-12-09 18:41

 

Hosszabb szünet után folytatom dod mapok szempontjából érdekes világháborús események felelevenítésével foglakozó cikksorozatomat. A mostani részben a VII. német hadsereg bekerítése és a Market-Garden hadművelet közti időszakot ismertetem.

 

Irány a Szajna

A falaise-i zsák bezárásával a franciaországi német erők óriási vesztességeket szenvedtek. A szövetségesek számára megnyílt az út a Szajna irányába, ami a visszavonuló német csapatoknak a következő természetes védvonalat nyújtotta. Komoly ellenállás hiányában a teljes fronton üldözték a németeket, az amerikaiak Párizs, az angolok Rouen irányába támadtak, a kanadaiak a tengerparton nyomultak előre.

 

Párizs felszabadítása

Párizs megközelítésével kényes kérdéssé vált a város és egyben Franciaország sorsa is. Eisenhower eredetileg meg akarta kerülni Párizst ostrom helyett, aminek elsősorban politikai okai voltak. A felszabadított Párizs központot adott volna az új francia kormánynak, amelynek összetétele bizonytalannak látszott. El akarták kerülni a kommunista vezetést, ám De Gaulle se mutatkozott megfelelő vezetőnek Eisenhower számára nehezen kezelhetősége miatt. Párizs elfoglalását hivatalosan élelmezési okokra hivatkozva halasztották el. Egy ostrom alatt elég komoly erőforrásokat kellet volna a lakosság élelmezésére fordítani. Máskülönben pedig tudták, hogy Hitler elrendelte a város végsőkig való védelmét, ezért egy ostrom romba döntötte volna nagy múltú várost.

Azonban az események keresztülhúzták Eisenhower számításait. Az amerikaiak közeledtére sztrájkok törtek ki, majd augusztus 19-én az ellenállás felkelés robbantott ki Párizsban. Eisenhower nem tehette meg Párizzsal, azt, amit Sztálin tett Varsóval. Így De Gaulle el tudta érni, hogy a szövetségesek támadást indítsanak a felkelők megsegítésére. A szabad francia csapatok részét képező 2. francia páncéloshadosztály Leclerc tábornok vezetésével augusztus 24-én érte el Párizst. Von Choltitz tábornok Párizs német helyőrségének parancsnoka nem látta értelmét a város szétlövetésének és az ereje is kevés volt, ezért augusztus 25 aláírta a kapitulációt. A bevonuló amerikaiakat és franciákat óriási ünnepléssel fogadták a lakosok.

De Gaulle néhány hónapon belül helyreállította a francia államhatalmat. Franciaország már független országként folytatta a háborút.

 

A Szajnai védvonal összeomlása

A kanadaiak támadását egy jól megerősített, védekezésre alkalmas terület Foret de la Londe tartotta fel augusztus végén három napig. A késlekedés miatt a németek vissza tudtak vonulni a Szajna jobb partjára. A kanadaiaknak 30-án sikerült átkelniük Szajnán. Montgomery a Schelde torkolata felé tört, Patton átkelve a Marne-on Párizstól délre lendült támadásba.

Párizs elfoglalásával és a szajnai védvonal összeomlásával a felbomlás állapotához kerültek közel a franciaországi német erők. 1944 augusztusának hátralevő részében a szövetséges hadseregek gyorsan haladtak előre, felszabadították Franciaország és Belgium legnagyobb részét. Mindeközben lezajlott a Dél-franciaországi partraszállás is. A szövetségeseknek immár több mint kétmillió katonájuk volt Franciaország területén 36 hadosztályba 5 hadseregbe szervezve, velük szemben csupán 16 német hadosztály állt. A szövetségesek számára úgy tűnt, hogy megnyerték a háborút.

Szeptember 1-én Eisenhower átvette Montgomerytől a francia területeken harcoló szövetségesek főparancsnokságát. (Az esemény jelezte a hatalom eltolódást az Egyesül államok és Nagy-Britannia közt.) Eisenhower az egész fronton egységesen tervezte folytatni a támadást Németország irányába. Elképzelése szerint a németeket a Rajnáig tolják vissza, ezután kezdik meg a Németország elleni támadást. Montgomery nem értett vele egyet, egy ponton koncentrált támadást akart indítani Belgium és Hollandia felöl a Ruhr-vidék irányába. Eisenhower elvetette a tervet, egyedül Antwerpen kikötőjének elfoglalásához volt hajlandó plusz forrásokat biztosítani. Eisenhowernek nehéz dolgot jelentett olyan renitens tábornokok, mint Patton, Bradly és Montgomery irányítása, mindegyik sokat egyénieskedett és magának akarta a dicsőséget, védekezésre alig lehetett őket elrendelni.

Német határ elérése   Calais Verdun  

A kanadaiak szeptember 1-én felszabadították Dieppe-et és Rouent. Az angol hadsereg még augusztus végére elérte a belga határt, majd 300 km-t nyomult tovább négy nap alatt. Szeptember 3-án bevonultak Brüsszelbe, 4-én, a belga ellenállás segítségével, bevették Antwerpent. Európa legnagyobb kikötőjét sértetlenül szerezték meg, de mivel a Schelde-torkolat két oldalán levő erődök német kézen maradtak, ezért még a kikötőt nem tudták használni.

Patton szeptember 2-án felszabadította Verdunt majd átkelt a Marnon. Montgomery terve Pattont védelemre szorítottak volna, hogy ezt elkerülje a Moselen való átkelést akarata kierőszakolni. Szeptember 15-én elfoglalta Nancyt, de súlyos üzemanyaghiány miatt Metznél teljesen elakadt. Északabbra Hodge vezérezredes támadása sikeresebb volt. Párizs felöl az Oise folyó két partján vonult előre. Szeptember 6-án felszabadította Liege-t. 12-én Aachenél már a Harmadik Birodalom területére léptek katonái.

A németek minden mozdítható embert, a német-francia határon kialakított, Siefried-vonalra küldtek. Hitler ismételt parancsnokváltással próbált úrrá lenni a helyzeten. Rundtsedtet nevezte ki a nyugati erők főparancsnokának. Rundstedtnek a Siegfried-vonal északabbra pedig az Albert-csatorna és a Meuse mentén kellet újjászerveznie a német védelmet. Ekkor kb 25 hadosztály állt a rendelkezésére ezenkívűl még a francia tengerparton elvágott erők, amik egy hónapig tartották a kikötőket a kanadaiakkal szemben. Rundstedt stabilizálta a helyzetet, emiatt és a megnyúlt utánpótlási vonalak miatt lelassult a szövetségesek támadása. Montgomery ekkor állt elő Market-Garden nevű hadművelet tervével, amely szerint egy kombinált ejtőernyős és szárazföldi akcióval Hollandiában a Rajnán átkelve meg lehetne kerülni a Siegfried-vonalat. Montgomery úgy gondolta, ha sikerrel járnak még 1944 végére befejezik a háborút.

Hozzászólások

Király. Szeretem ezeket az összefoglalókat!

Így igaz, lassan gyűjteményes formában is meg lehet jelentetni Smiling